Prev. Homepages van PRO-GEN gebruikers Next

Vele PRO-GEN gebruikers hebben de HTML-uitvoermogelijkheden van PRO-GEN gebruikt om genealogische uitvoer voor hun homepage aan te maken. Voorbeelden van de PRO-GEN HTML-uitvoermogelijkheden zijn tekst uitvoer van een parenteel en HTML uitvoer van kwartierbladen
N.B. bij Tips en Trucs is een uitgebreide uitleg te vinden over het aanmaken van HTML-uitvoer.

PRO-GEN gebruikers die een genealogische homepage hebben, kunnen worden opgenomen in de lijst 'Homepages van PRO-GEN gebruikers'. Wilt u uw homepage ook in deze lijst laten opnemen, vul dan het formulier "Aanmelding homepage" in.

De lijst is bijgewerkt tot en met 13-01-2023 en bevat nu 622 homepages. Sinds 01-01-2021 zijn er 5 nieuwe homepages toegevoegd. Deze zijn gemarkeerd met new en zijn ook in een aparte lijst opgesomd.

Gebruik onderstaande letter-balk om de gewenste naam te bereiken.