Prev. Werken met foto's in PRO-GEN Next

Dit artikel is ook verschenen in PRO-GEN-eralia.

Werken met foto's in PRO-GEN

Zogenaamde multi-media bestanden zoals digitale foto's, gescande documenten, video-beelden en dergelijke vormen een steeds belangrijker onderdeel van uw genealogische gegevens. Vanwege de DOS-basis kan PRO-GEN deze bestanden niet zelfstandig op het scherm laten zien, maar toch zijn er wel mogelijkheden om zulke multi-media bestanden vanuit PRO-GEN te gebruiken.
Vanaf één van de eerste versies werd het PICEM programma met PRO-GEN meegeleverd. Hiermee kon u plaatjes oproepen m.b.v. de ALT-F1 toets vanuit de lijst, het relatieschema of het invoerscherm. Echter dit DOS-programma PICEM heeft maar beperkte ondersteuning voor de huidige beeldschermadapters en kan enkel PCX, PIC en GIF bestanden laten zien. PICEM zal daarom vaak niet goed werken op moderne PC's en is ook niet geschikt om het populaire JPG formaat te laten zien dat nu meestal voor foto's gebruikt wordt.

Vanaf PRO-GEN 3.0b is er een betere mogelijkheid beschikbaar in dat ALT-F1 scherm. Deze heet 'Toon gekoppeld bestand via Windows' en maakt gebruik van Windows om het bestand te laten zien. Het principe van deze functie is, dat PRO-GEN aan Windows de opdracht geeft om het opgegeven bestand te openen. Er gebeurt dan precies hetzelfde als wanneer u in Windows op het bestand dubbelklikt. Windows bepaalt dus welk programma er gebruikt wordt om het bestand te laten zien. PRO-GEN dubbelklikt als het ware voor u op het bestand.

Hoe te gebruiken

PRO-GEN in een venster plaatsen

Om deze functie 'Toon gekoppeld bestand via Windows' te gebruiken kunt u het beste PRO-GEN in een venster op het Windows bureaublad plaatsen, zodat u niet steeds hoeft te schakelen tussen een beeldvullend DOS-scherm en een Windows-scherm.
Standaard wordt PRO-GEN als beeldvullend DOS-programma geinstalleerd. Echter met de toetscombinatie ALT-ENTER kunt u zo'n scherm in een venster op het Windows bureaublad weergeven. Dat geeft u de mogelijkheid om andere Windows programma's te gebruiken zonder PRO-GEN te hoeven afsluiten. Overigens kunt u naar wens weer terugschakelen naar een beeldvullend scherm door nogmaal op diezelfde ALT-ENTER toetscombinatie te drukken.
N.B. Op sommige PC's werkt ALT-ENTER alleen maar met de linker ALT-toets en met de ENTER-toets die op het letter-deel van het toetsenbord zit.

Bestandsnaam in code-veld plaatsen

De naam van het te openen bestand moet op de eerste regel van het veld 'Klad' geplaatst worden. Dit kan zowel in het 'Persoonsblad' als in het 'Relatieblad' zodat er verschillende plaatjes getoond worden met ALT-F1 vanuit de 'Totaallijst : Personen' en vanuit de 'Totaallijst : Relaties'.

Een eenvoudig voorbeeld is meegeleverd met PRO-GEN bij het VOORBLD bestand. Als u dat bestand opent, ziet u bij koningin Emma (nr. 8) in het kladveld staan : EMMA.GIF
Door nu op ALT-F1 te drukken en 'Toon gekoppeld bestand via Windows' te kiezen wordt het EMMA.GIF plaatje getoond. Op mijn PC wordt hiervoor het programma 'Windows viewer voor afbeeldingen en faxen' gestart. Als u een ander programma wilt gebruiken, dan kunt u dat in Windows instellen. Zie de tips aan het einde van dit artikel.


Bovenstaand voorbeeld werkt omdat het plaatje EMMA.GIF is opgeslagen in dezelfde map als waarin het PRO-GEN bestand VOORBLD staat. In dat geval hoeft u namelijk de locatie van het bestand niet te vermelden. Als u de afbeelding-bestanden echter in een andere map heeft opgeslagen, dan moet u de volledige locatie van zo'n afbeelding in het klad-veld vermelden. Enkele voorbeelden:
        C:\Foto's\Foto_van_opa_op_zijn_75e_verjaardag.jpg
        C:\Stamboomgegevens\Verslag-van-familiereunie.doc
        C:\Filmpjes\Huwelijksfeest.mpg
        C:\Geluiden\Toespraak-ambtsjubileum.wav

Gebruik bij de naamgeving van de bestanden liefst geen spaties, want dit geeft in Windows XP problemen bij de 'Toon gekoppeld bestand via Windows' functie. Gebruik in plaats van spaties bijvoorbeeld een underscore (laag_streepje) of een min-teken.

Het is heel belangrijk dat u de juiste extensie vermeldt bij de bestandsnaam, bijvoorbeeld .GIF of .JPG. Zonder die extensie werkt het niet, want Windows kiest aan de hand van de extensie het programma waarmee een bestand geopend gaat worden. Als op uw PC de extensies in Windows niet getoond worden, dan kunt u bij tips lezen hoe deze zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Tijdens het bekijken van het gekoppelde bestand is het PRO-GEN venster zwart. Pas nadat u het betreffende programma heeft afgesloten wordt het PRO-GEN venster weer actief.

Aandachtspunten

De gekoppelde bestanden komen niet automatisch in de uitvoer tevoorschijn. Voor films en geluidsfragmenten zou dat ook niet mogelijk zijn; maar u kunt eventuele foto's en gescande afbeeldingen wel handmatig invoegen in WORD in het door PRO-GEN aangemaakte RTF bestand. Datzelfde geldt voor HTML-uitvoer waar u m.b.v. Frontpage of DreamWeaver uw foto's kunt gaan toevoegen.
Via de PRO-GEN Gebruikersgroep (www.pggg.nl) is er een hulpprogramma beschikbaar dat het invoegen van foto's enigszins automatiseert. Dit programma heet RTF-HTML-maker en is gemaakt door Peter Mathijssen. De commissie Opleidingen van de PRO-GEN Gebruikersgroep heeft een cursusblad beschikbaar waarin de werking van dit programma wordt uitgelegd.

De gekoppelde bestanden worden niet opgenomen in een PRO-GEN backup bestand. Dat was overigens bij de gekoppelde foto's via PICEM ook al zo. U dient dus zelf te zorgen voor een backup van deze bestanden, bijvoorbeeld m.b.v. de standaard Windows Backup functie.

Als de extensie van het bestand nog niet aan een programma is gekoppeld dan zal de melding "Er is geen toepassing gekoppeld aan het opgegeven bestand." over het scherm flitsen. U dient dan in Windows verkenner op het betreffende bestand te dubbel klikken en daar het te gebruiken programma aan deze extensie te koppelen. Als nu vanuit Windows verkenner het bestand getoond kan worden dan kan dat vanuit PRO-GEN ook.

Tips

Op de pagina FAQ : veel voorkomende vragen over PRO-GEN 3.0b zijn de volgende onderwerpen van belang bij dit artikel: