Prev. Gebruik van PRO-GEN op een notebook PC Next

Dit artikel is ook verschenen in PRO-GEN-eralia en VVF Genealogie & Computer.

Gebruik van PRO-GEN op een notebook PC

Steeds meer mensen gebruiken PRO-GEN op een notebook-PC. Vaak is die notebook-PC aangeschaft om mee te nemen bij archiefbezoek en wordt deze naast de normale desktop-PC gebruikt.
We krijgen regelmatig vragen die betrekking hebben op het gebruik van PRO-GEN op een notebook-PC. In dit artikel wil ik een aantal van deze vragen behandelen.

Mag ik PRO-GEN op een tweede PC installeren?

Uw PRO-GEN versie is op uw naam en adres geregistreerd. Het betreft dus een licentie voor 1 persoon. Als u echter meerdere PC's bezit mag u PRO-GEN op al uw PC's gebruiken.
U hoeft dus geen extra licentie aan te schaffen om PRO-GEN op uw notebook te installeren.
Voor het installeren van PRO-GEN op uw notebook-PC kunt u het beste gebruik maken van de gedownloade update-versie. Na installatie kunt u de licentiecodes invoeren vanaf de brief die u bij PRO-GEN hebt ontvangen.

Hoe installeer ik op een notebook zonder CD-station?

Om PRO-GEN te installeren op een notebook-PC zonder CD-station, moet u gaan installeren m.b.v. diskettes. U kunt de benodigde PRO-GEN installatiediskettes zelf aanmaken op uw desktop-PC. Voor PRO-GEN 3.0b heeft u drie lege diskettes nodig. Als u nog PRO-GEN 3.0a gebruikt past het op twee diskettes.
Leg de PRO-GEN CD in het CD-station en kies eerst 'Nederlands' en dan 'Installatie diskettes aanmaken'. Er wordt dan gevraagd naar welk diskettestation de bestanden gekopieerd moeten worden. De reeds ingevulde letter A is bijna altijd de juiste. Er wordt dan gevraagd de eerste diskette te plaatsen en op Enter te drukken. Daarna worden ook de tweede en derde diskette aangemaakt.
Stop vervolgens de eerste diskette in de notebook-PC en kies 'START', 'Uitvoeren...'; typ 'A:\SETUP' in en druk op OK. De installatie wijst zich verder vanzelf.

Hoe krijg ik PRO-GEN beeldvullend op mijn notebook?

Op een notebook-PC is het mogelijk dat er een brede rand rondom het PRO-GEN scherm niet gebruikt wordt. Dit komt doordat het PRO-GEN scherm enkel een stuk van 640 bij 480 puntjes gebruikt, terwijl het scherm vaak veel groter is; bijvoorbeeld 1024*768 of 1280*1024 puntjes.
Dit kan meestal wel verholpen worden door een instelling van de beeldschermadapter van de notebook-PC te veranderen. Dit is echter afhankelijk van het model notebook-PC / beeldschermadapter.
Vaak is het in te stellen via 'START', 'Instellingen', 'Configuratiescherm', 'Beeldscherm'. Kies dan het tab-blad 'Instellingen' en druk op de knop 'Geavanceerd...'. Er verschijnt dan een scherm waarin, naast algemene tab-bladen, ook beeldschermadapter-specifieke tab-bladen beschikbaar zijn. Enkele voorbeelden:

Bij uw notebook kan de instelling wel weer anders heten, maar meestal is het wel mogelijk de gewenste instelling te doen. Raadpleeg eventueel de handleiding van uw notebook-PC of neem contact op met de leverancier.
Bij sommige oudere modellen notebook-PC moet het in de BIOS ingesteld worden (vaak te bereiken m.b.v. de F2-toets of de Del-toets tijdens het starten van de PC). Hier dient dan 'display stretch mode' aangezet te worden.

Lukt het u niet om de gewenste instelling te realiseren, dan kunt u wellicht in een Windows venster gaan werken. U kunt wisselen tussen 'Volledig scherm' en 'Venster' m.b.v. de linker-ALT+Enter toets. De venstergrootte kan met de muis worden aangepast, of via de 'Eigenschappen' van het venster.

Hoe kan ik gegevens uitwisselen met mijn notebook-PC?

Vaak wilt u, voorafgaand aan archiefbezoek, de PRO-GEN gegevens van uw desktop-PC overbrengen naar de notebook-PC. Na thuiskomst moeten de gegevens dan weer van de notebook-PC naar de desktop-PC worden overgebracht.
U kunt hiervoor gebruik maken van de 'PRO-GEN Hulpprogramma's' onderdelen 'Backup' en 'Restore'. Via 'Backup huidig' laat u het huidige bestand opslaan op een diskette. Deze diskette kunt u dan via 'Restore bestand' weer inlezen op de andere computer.
Voordeel van deze werkwijze is dat u nu tevens een extra veiligheidskopie van uw gegevens heeft op de andere PC en op de gebruikte diskette. U dient er wel zelf op te letten waar de meest recente gegevens staan. Het vergt enige discipline om ervoor te zorgen dat uw aangepaste bestanden na het archiefbezoek weer naar de desktop-PC overgebracht worden. Een hulpmiddel daarbij is de datum-en-tijd die rechtsonder in het PRO-GEN hoofdmenu worden genoemd. Dit betreft namelijk het moment van de laatst aangebrachte wijziging in het bestand.
Als beide PC's beschikken over een CD-RW station, een gezamenlijke netwerkaansluiting of een verwisselbare USB-geheugenkaart, dan kunt u het PRO-GEN backupbestand ook via die weg naar de andere PC overbrengen.

Kan ik geluidssignalen uitschakelen?

Bij archiefbezoek is het storend als de notebook-PC geluidssignalen geeft.
Binnen PRO-GEN kunt u de geluidssignalen eenvoudig uitschakelen door via 'Instellingen wijzigen', 'Algemene opties instellen' de optie 'Geluidssignalen' uit te zetten.