Prev. Tekstuitvoer naar eigen wensen instellen Next

Dit artikel is ook verschenen in PRO-GEN-eralia en VVF Genealogie & Computer.

Tekstuitvoer naar eigen wensen instellen

Tekstuitvoer is waarschijnlijk de meest gebruikte uitvoer van PRO-GEN. Deze tekstuitvoer wordt gemaakt door de gegevens uit de invoerkaarten met elkaar te combineren tot een doorlopend tekstverhaal, dat vaak als basis gebruikt wordt voor publicatie in een genealogisch blad, voor een familieboek, of voor een internet homepage.
Zo'n tekstuitvoer is aan te maken voor een willekeurige reeks personen, bijv. uw gehele bestand, maar wordt met name gebruikt voor een genealogische structuur zoals een kwartierstaat of parenteel.

Bij het aanmaken van de tekstuitvoer kunt u kiezen uit een aantal varianten van deze tekst in het menu 'Opgeslagen instellingen', zoals in onderstaand voorbeeld voor een parenteel/genealogie.


Deze 'Opgeslagen instellingen' verschillen bijvoorbeeld in de gegevens die afgedrukt gaan worden.
De versie 'met alle velden' zal alle ingevoerde gegevens in de tekst plaatsen (behalve het Klad-veld), terwijl de 'eenvoudige' variant zich beperkt tot de basisgegevens (naam, beroep, datums en plaatsen). De variant met 'afkortingen voor publicatie' gebruikt i.p.v. aanduidingen zoals 'overleden' de afkorting 'ovl.' zoals in bladen als 'Gens Nostra' en 'Vlaamse Stam' gebruikt wordt. De varianten met 'privacy-bescherming' onderdrukken volledige datums en enkele andere gegevens van nog levende personen en zal vaak voor Internet-publicaties toegepast worden.

U kunt deze varianten uiteraard allemaal proberen om te zien wat het resultaat zal zijn; maar wat vele PRO-GEN gebruikers niet weten is dat men ook eenvoudig eigen varianten kan aanmaken om de tekstuitvoer geheel naar eigen wensen in te stellen.

U dient hiertoe de aanwijsbalk te plaatsen op de instelling die u wilt aanpassen en dan op de INSERT-toets te drukken. Er verschijnt dan het 'Instellen opties' menu:


Ik zal hier niet alle mogelijke instellingen gaan bespreken, want die staan beschreven in de PRO-GEN documentatie op bladzijde 55 tot en met 59. Als voorbeeld zal ik enkel de volgende wijzigingen gaan aanbrengen op de '*Standaard parenteel/genealogie-uitvoer' instellingen:
 1. De koptekst, bestandsnaam en selectievoorwaarde weglaten.
 2. De leeftijden bij huwelijk en overlijden onderdrukken.
 3. De achternaam van kinderen enkel afdrukken als deze verschilt van de naam van de vader.
 4. Bij geboorte en overlijden de bronvermelding en aktenummer toevoegen.
Het eerste punt kan via de keuze 'Algemene afdrukopties instellen' aangepast worden:


Hier gaan we de volgende opties veranderen:
  Koptekst afdrukken ?                   : N
  Bestandsnaam en datum afdrukken ?             : N
  Selectie-, sorteervoorwaarden afdrukken ?         : N
In dit menu hoeven we verder niets meer te wijzigen, dus kiezen we 'Invoer akkoord'.

De punten 2 en 3 wordt ingesteld in het menu 'Genealogische afdrukopties instellen':


Hier gaan we de volgende opties veranderen:
  Leeftijden afdrukken ?                  : N
   Achternaam bij kinderen altijd afdrukken ?       : N

Punt 4 kan apart ingesteld worden voor bepaalde groepen personen via de keuzes:

In een parenteel/genealogie worden met 'hoofdpersonen' de directe afstammelingen van de stamouder bedoeld. Voor deze directe afstammelingen, de partner, de kinderen en de aangehuwde kinderen kunt u apart instellen welke velden afgedrukt worden en welke niet. Dat gaat via een lijst met velden waarin de af te drukken velden met een sterretje gemarkeerd zijn:


In deze lijst plaatsen we m.b.v. de spatiebalk extra sterretjes bij de velden 'Geboorte akte', 'Geboorte bron', 'Overlijden akte' en 'Overlijden bron' en daarna drukken we op Enter.

Nadat we dit voor de hoofdpersonen en de partners hebben ingesteld kiezen we 'Invoer akkoord' en geven een geschikte naam aan de gemaakte instelling, bijvoorbeeld:


Hiermee is de keuzelijst 'Opgeslagen instellingen' uitgebreid met een extra regel. Zo kunt u in totaal 20 instellingen vastleggen.


De met PRO-GEN meegeleverde instellingen zijn met een sterretje gemarkeerd en kunnen niet zomaar overschreven of gewist worden. De door u toegevoegde instellingen kunnen wel gewist of gewijzigd worden.

Op deze wijze kunt u de PRO-GEN tekstuitvoer geheel naar uw hand zetten en is ons motto "Genealogie à la Carte" ook hier weer van toepassing.