Prev. PRO-GEN overzetten naar uw nieuwe PC Next

Dit artikel is ook verschenen in PRO-GEN-eralia en VVF Genealogie & Computer.

PRO-GEN overzetten naar uw nieuwe PC

Als u een nieuwe PC heeft aangeschaft (of na problemen de bestaande PC opnieuw heeft laten installeren), dan wilt u natuurlijk uw PRO-GEN programma op deze PC gaan gebruiken.
Aangezien er over dit onderwerp nogal eens vragen worden gesteld, wil ik in dit artikel de mogelijke werkwijzen bespreken.

Naast het opnieuw installeren van de PRO-GEN software is het belangrijkste daarbij natuurlijk dat uw genealogische bestanden veilig overgebracht worden naar de nieuwe PC. Hierbij is het maken van een backup van uw PRO-GEN bestanden essentieel. Dit wordt besproken vanaf bladzijde 98 in de PRO-GEN 3.0b gebruikersdocumentatie.
N.B.Als u de oude PC inruilt of als de PC om andere redenen niet beschikbaar blijft, dan is het van groot belang om een goede backup van alle bestanden te hebben. Ik zou dan aanraden om minstens twee backup's te maken, voordat u de PC inruilt of formatteert. Vaak zult u echter zowel de oude als de nieuwe PC beschikbaar hebben. Dan kunt u op een later tijdstip rustig de gegevens overbrengen van de ene PC naar de andere.

Om PRO-GEN op uw nieuwe PC goed te laten functioneren is het volgende van belang:

Er zijn twee methoden om PRO-GEN op uw nieuwe PC te plaatsen:

Beide methodes worden hierna besproken, met hun voor- en nadelen.
In de meeste gevallen zal methode 1 gebruikt worden; maar als u beschikt over een CD-brander in de oude PC en aan enkele andere voorwaarden voldoet, dan kan methode 2 u veel tijd en moeite besparen.

Methode 1 : Opnieuw installeren

Deze methode werkt altijd, maar is wat omslachtig als u veel eigen instellingen heeft gemaakt.

De volgende zaken zijn nodig voor het installeren van PRO-GEN:

Daarnaast dient u op uw oude PC de volgende zaken op te slaan:

PRO-GEN installeren

Als u op uw nieuwe PC Windows XP gebruikt, moet u de PRO-GEN 3.0b versie gaan gebruiken. Heeft u nog een oudere PRO-GEN versie, bestel of download dan eerst de 3.0b versie voordat u verder gaat (zie informatie op de PRO-GEN homepage).
N.B.U kunt altijd volstaan met het installeren van de laatste versie. Ook als u uw laatste PRO-GEN versie als update heeft aangeschaft of ge-download, is het niet nodig om eerst een oudere versie te installeren.

Als er een virus-scanner op uw PC actief is, schakelt u deze dan uit voordat u begint met installeren.
Volg de installatie instructies zoals ze op de CD-omslag of op de PRO-GEN homepage staan. Kies daarbij voor "Nieuwe installatie PRO-GEN" en volg verder de standaardkeuzes.

Omdat er standaard een demoversie geïnstalleerd wordt, dient u nu eerst uw licentiegegevens in te vullen, zodat de demoversie een volledige versie wordt. U heeft hiervoor de licentiebrief nodig die u bij PRO-GEN heeft ontvangen.
N.B.Kunt u deze licentiebrief even niet vinden, kijk dan op de oude PC onder "PRO-GEN Hulpprogramma's", "Overige", "Registratie" en schrijf de licentiegegevens op.

Kijkt u op de PRO-GEN homepage na of er nog aanpassingen op de door u geïnstalleerde versie te downloaden zijn. Als deze beschikbaar zijn installeer deze dan volgens de instructies op de PRO-GEN homepage.

Data inlezen

Nu de PRO-GEN software is geïnstalleerd, kunnen uw genealogische bestanden worden ingelezen. Stop de eerste PRO-GEN backup-diskette in de PC en kies "PRO-GEN Hulpprogramma's", "Backup / Restore", "Restore alles". Kies dan voor "Drive A:" en volg verder de standaardkeuzes.

N.B.Als u foto's e.d. aan uw PRO-GEN bestand heeft gekoppeld, zodat ze met ALT-F1 opgeroepen kunnen worden, moet u eraan denken dat u deze foto's zelf moet kopiëren van de oude naar de nieuwe PC. Deze worden namelijk niet in de PRO-GEN backup meegenomen.

Eigen instellingen kopiëren

PRO-GEN is een programma dat u in hoge mate aan uw eigen wensen kunt aanpassen.
Als u op uw oude PC aanpassingen heeft aangebracht, dan zijn deze nog niet op uw nieuwe PC aanwezig, omdat de standaard software is geïnstalleerd.
Uw eigen aanpassingen kunnen echter wel handmatig worden gekopieerd m.b.v. de Windows Verkenner. Het gaat hierbij om enkele bestanden in de \PG30\NL map en in de \PG30\NL\OUTPUT map.
Zet eerst in Windows Verkenner onder "Beeld" de optie "Details" aan zodat u de bestandstypes kunt zien.

Ga naar de PG30\NL map en kopieer daar alle bestanden van het type CAT, behalve het bestand PRO-GEN.CAT. Plaats deze bestanden op een diskette en kopieer ze op de nieuwe PC ook weer in de PG30\NL map.

In de map PG30\NL\OUTPUT gaat het om uw eigengemaakte lijsten (type LST) en blokken (type BLK). Tevens kunnen de bestanden van het type INI allemaal gekopieerd worden. Deze bevatten de "Opgeslagen instellingen".

Nu hoort PRO-GEN als vanouds te werken op uw nieuwe PC.

Methode 2 : Alles via CD-R overzetten

Om deze methode te kunnen toepassen zijn er wel enkele voorwaarden:

Als u niet aan al deze voorwaarden voldoet, dan moet u methode 1 gaan gebruiken.

CD-R aanmaken

Plaats m.b.v. uw CD-R software op de oude PC, de gehele \PG30 map (inclusief alle submappen) op een CD-R.
Als er gekoppelde bestanden zijn in bijv. de map \Plaatjes plaats deze map dan ook op de CD-R.

Gegevens van CD-R op nieuwe PC plaatsen

Plaats de aangemaakte CD-R in de nieuwe PC en kopieer nu de gehele PG30 map naar dezelfde schijfeenheid als op de oude PC. Kopieer ook de gekoppelde bestanden naar dezelfde plaats als op de oude PC.

Door de CD-schrijver software worden op een CD-R alle bestanden als "alleen-lezen" gemarkeerd. Nadat u de bestanden naar de harde schijf heeft gekopieerd is deze markering aan blijven staan waardoor u uw PRO-GEN bestanden niet meer kunt wijzigen.
Om dit op te lossen moet u op de START-knop drukken en "Uitvoeren.." kiezen. In het invulvakje vult u dan het commando ATTRIB -R c:\pg30\*.* /s in en drukt u op OK.

Snelkoppelingen aanmaken

De snelkoppelingen om PRO-GEN te starten vanaf het Windows scherm ontbreken nog. Deze kunt u aanmaken door in de Windows Verkenner te bladeren naar de PG30 map op de vaste schijf van uw PC en daar te dubbel-klikken op het programma SHORTCUT.

Hiermee is het overzetten klaar en hoort PRO-GEN weer normaal te werken.

Tenslotte

Als afsluiting nog enkele tips :