Prev. Twee keer PRO-GEN starten Next

Dit artikel is ook verschenen in PRO-GEN-eralia.
Later aangepast aan 3.0b versie.

Twee keer PRO-GEN starten

Het tegelijkertijd draaien van twee PRO-GEN sessies onder Windows is wel mogelijk, maar zal zonder aanvullende maatregelen wel hier en daar tot problemen leiden. Met name het wijzigen van gegevens, het sorteren en het maken van uitvoer zal niet in twee sessies tegelijkertijd gedaan kunnen worden, ook al betreft het twee verschillende genealogische bestanden.
Dit komt doordat PRO-GEN een aantal tijdelijke bestanden aanmaakt die worden opgeslagen in de map voor tijdelijke bestanden. Standaard is dat de map C:\PG30\TEMP. De tijdelijke bestanden van de verschillende PRO-GEN sessies komen met elkaar in conflict waardoor functies niet werken of het programma vastloopt met een foutmelding.

Dit is op te lossen door zelf aan te geven waar die tijdelijke bestanden geplaatst moeten worden, zodat elke PRO-GEN sessie zijn eigen map voor tijdelijke bestanden krijgt.
Voer hiertoe de volgende stappen uit:

  1. Maak onder de C:\PG30\TEMP map twee submappen aan met de naam SESSIE1 en SESSIE2. Naar behoefte mogen dat ook nog meer submappen zijn.
  2. Maak een kopie van de door u gebruikte PRO-GEN snelkoppeling door die snelkoppeling met de rechter-muis-toets te verslepen naar een lege plek en dan bij het loslaten "Hierheen kopiëren" te kiezen.
  3. Pas de naam van die kopie aan naar bijv. PRO-GEN 3.0b tweede keer.
  4. Klik met de rechter-muis-toets op het pictogram van de originele-snelkoppeling en kies "Eigenschappen", tab-blad "Snelkoppeling" en voeg achter de tekst in het veld "Doel" eerst een spatie toe en dan de tekst /TEMP=TEMP\SESSIE1 en klik op OK.
  5. Klik met de rechter-muis-toets op het pictogram van de kopie-snelkoppeling en kies "Eigenschappen", tab-blad "Snelkoppeling" en voeg achter de tekst in het veld "Doel" eerst een spatie toe en dan de tekst /TEMP=TEMP\SESSIE2 en klik op OK.
Gebruik nu de originele-snelkoppeling om de eerste PRO-GEN sessie te starten en de kopie-snelkoppeling voor de tweede PRO-GEN sessie. Beide sessies moeten nu normaal naast elkaar kunnen werken.

Aandachtspunten: