Prev. Archiveren op CD-RW Next

Dit artikel is ook verschenen in PRO-GEN-eralia en VVF Genealogie & Computer.

Archiveren op CD-RW

De archiveerfunctie van PRO-GEN is erop gericht om een veiligheidskopie van uw genealogisch bestand te maken op diskettes, zodat bij een onverhoopt probleem op uw PC uw gegevens niet verloren gaan.
Omdat er steeds meer personen en huwelijken in PRO-GEN opgeslagen worden, vergt zo'n backup soms meerdere diskettes waardoor het maken van zo'n backup tijdrovender en omslachtiger wordt.

Als u beschikt over een CD-RW station waarin herschrijfbare CD's gebruikt kunnen worden, dan zou archiveren op zo'n CD-RW een aantrekkelijke optie zijn. Echter het beschrijven van CD's wordt meestal alleen vanuit het bijbehorende Windows programma gedaan.


Bij vele CD-RW stations is echter ook software meegeleverd die het mogelijk maakt om rechtstreeks, zonder tussenkomst van andere software, een CD-RW te beschrijven.
Enkele voorbeelden van deze software zijn :

Ik heb zelf getest met PacketCD van CeQuadrat.
Deze software maakt het mogelijk om rechtstreeks op CD-RW te archiveren vanuit PRO-GEN. Hiervoor moet u dan bij het archiveren kiezen voor "Vrij te kiezen directory" en dan vervolgens de aanduiding voor het CD-RW station invullen; bijv. E:\

N.B.De aldus aangemaakte backup is vaak alleen leesbaar op een PC waarop dezelfde software is geïnstalleerd. U kunt dit dus meestal niet gebruiken om gegevens uit te wisselen met andere computers. Probeer dit eerst eens uit.