Prev. Oplossen van printproblemen Next

Dit artikel is ook verschenen in PRO-GEN-eralia.

Oplossen van printproblemen

In dit artikel wil ik ingaan op mogelijke problemen bij het afdrukken en hoe deze kunnen worden opgelost.

De eerste vraag die hierbij moet worden gesteld is: Op welke manier heeft u PRO-GEN gestart ?
Tijdens de installatie worden er namelijk twee pictogrammen aangemaakt: 'PRO-GEN 3.0a direct naar printer' en 'PRO-GEN 3.0a via windows printer'. Veelgestelde vragen zijn: Welk pictogram moet ik gebruiken? Kan ik die andere weggooien? Ik zal eerst proberen een antwoord te geven op deze twee vragen.
Beide pictogrammen starten het PRO-GEN 3.0 programma. Het verschil tussen beide opstartmogelijkheden is de manier van printen:

Deze tweede mogelijkheid werkt op alle printers en heeft derhalve meestal de voorkeur. Het pictogram dat u niet gebruikt mag u eventueel verwijderen.

PRO-GEN 3.0a direct naar de printer

Alleen de niet-proportionele lettertypen van de printer kunnen worden gebruikt. Welke dat zijn is afhankelijk van het gebruikte printerstuurprogramma in PRO-GEN. Meestal komt u hier lettertypen als Courier, LetterGothic, etc in de groottes 12, 17 en 20 cpi tegen. CPI stelt het aantal karakters per inch voor, d.w.z een kleiner getal is een grotere letter!
De problemen die hierbij kunnen optreden hebben meestal te maken met het gekozen printerstuurprogramma in PRO-GEN. Niet elke printer staat in deze lijst. Indien de printer niet in de lijst staat kies dan een printer van hetzelfde merk of kijk in de gebruiksaanwijzing van de printer welke printer u het beste als vervanger kunt kiezen. Door het afdrukken van een testpagina via 'PRO-GEN hulpprogramma's', 'Overige', 'Testpagina printen' kunt u controleren of de printer goed werkt.

PRO-GEN 3.0a via windows printer

Er is maar 1 lettertype beschikbaar nl. PGcourier New. Dit is aangepaste versie van Courier New, waarbij alle DOS karakters, waaronder de lijntekens, als teken beschikbaar zijn. Dit lettertype is in de groottes 11 t/m 30 cpi beschikbaar. Ook op printers die standaard niet over dwars kunnen printen is dit m.b.v. deze keuze nu wel mogelijk!

De eerste keer dat u PRO-GEN op deze manier start wordt er een nieuw lettertype PGCourier New geinstalleerd. Na deze installatie vraag het programma om de computer opnieuw te starten.
Na het starten van PRO-GEN zal het programma bezig gaan met initialiseren. Dit kan de eerste keer soms langer dan 1 minuut duren. Gaat er bij de installatie van het lettertype iets fout dan verschijnt er een melding 'Printen via Windows is uitgeschakeld'.
Om dit probleem te verhelpen kunt de volgende zaken proberen. Controleer daarbij na elke stap of het printen vanuit PRO-GEN nu wel werkt door het afdrukken van een testpagina via 'PRO-GEN hulpprogramma's', 'Overige', 'Testpagina printen'.

  1. Zet een eventuele virusscanner eens uit. Virusscanners kunnen soms vreemde fouten veroorzaken.
  2. Print in Windows een testpagina via 'Start', 'Instellingen', 'Printers'. Druk met de RECHTERMUIS op de printer en kies 'Eigenschappen'. In het Tabblad 'Algemeen' staat een knop 'Testpagina printen'.
  3. Verwijder het lettertype 'PGcourier New' ( Standaard en Vet) via 'Start', "Instellingen', 'Configuratiescherm', 'Lettertypen'. Start PRO-GEN en laat de computer opnieuw starten.
  4. Heeft u een USB printer controleer dan de instellingen van de printer via 'Start', 'Instellingen', 'Printers'. Druk met de RECHTERMUIS op de printer en kies 'Eigenschappen'. In het Tabblad 'Details' staat een knop 'Wachtrij-instellingen...'. Experimenteert u eens met deze opties!
  5. Verwijder in Windows de printer via 'Start', 'Instellingen', 'Printers' en installeer deze opnieuw.
De melding 'Het bestand MSVBVM50.DLL is gekoppeld aan ontbrekende uitvoer OLEAUT32.DLL' kan in uitzonderlijke gevallen verschijnen indien er afwijkende versie van deze DLL's op de PC staat.
Om dit probleem te verhelpen start u het SETUP programma vanuit de directory \OTHER\VBRUN van de PRO-GEN CD door er op te dubbel-klikken. Volg de (engelstalige) aanwijzingen op het scherm.

Indien er bij het afdrukken geen dubbele lijnen maar procent- en dollartekens worden afgedrukt gebruikt u waarschijnlijk ATM software die met de HP scanner is geinstalleerd. Dit probleem is als volgt te verhelpen:
Zoek naar het bestand ATM.INI. Gewoonlijk staat dit bestand in C:\WINDOWS. Voeg de regel 'MaskCharCode=Off' toe bij de sectie [Settings]. Sla het bestand op. Start het systeem opnieuw.

Kijk ook eens op onze homepage www.pro-gen.nl. Hier wordt veel informatie m.b.t. het programma PRO-GEN aangeboden, waaronder veel voorkomende vragen, tips, etc.