Prev. Relaties van gelijk geslacht vastleggen Next

Dit artikel is ook verschenen in PRO-GEN-eralia.

Relaties van gelijk geslacht vastleggen

Vanaf PRO-GEN 3.0a is het mogelijk om relaties van twee personen met gelijk geslacht vast te leggen. Dit is echter maar op één manier mogelijk, die helaas niet in de documentatie is vermeld.

Vastleggen van de relatie

Om een relatie tussen twee mannen of twee vrouwen vast te leggen moet u de betreffende personen eerst invoeren in PRO-GEN. Vervolgens kiest u een van deze twee personen als hoofdpersoon in het "relatieschema" en drukt u op de INSERT-toets. Alleen via de keuze "Partner kiezen uit lijst" kan nu de betreffende relatie vastgelegd worden. Hiertoe dient u de andere partner aan te wijzen in de lijst en op de ENTER-toets te drukken. Er verschijnt dan een melding :

LET OP : Er worden nu twee personen van hetzelfde geslacht aan elkaar gekoppeld !
Om deze partners te koppelen moet er een relatie aangemaakt worden!
Druk op een toets om de relatie in te voeren. (Esc=stoppen)

Nadat u hier met bijv. de ENTER-toets heeft aangegeven dat u deze relatie inderdaad wilt vastleggen verschijnt er een "Relatieblad" waarin u enkele gegevens over deze relatie kunt vastleggen. In de meeste gevallen zullen enkel de gegevens bij "Samenwonen" ingevuld gaan worden.

Resultaat

In het relatieschema ziet u nu de beide partners naast elkaar staan. Omdat normaal in het relatieschema mannen aan de linkerzijde en vrouwen aan de rechterzijde vermeld worden, zullen er wat vreemde effecten optreden bij het omschakelen naar de andere partner. Als u de aanwijsbalk op de partner plaatst en op de ENTER-toets drukt, dan zult u zien dat de plaatsing van de beide partners in het relatieschema wisselt.

In het relatieschema is het ook niet mogelijk om m.b.v. de INSERT-toets een kind toe te voegen of te koppelen aan deze partners. De keuzes "Kind invoeren" en "Kind kiezen uit lijst" zijn dan uit het menu weggelaten.

In het "Relatieblad" staan beide partners vermeld in de velden "Man" en "Vrouw". De aanduiding van deze velden wordt dus niet automatisch aangepast aan deze situatie.

Als er bij de keuze "Controle gegevens" ook op "Onbekend of foutief geslacht" getest wordt dan zal er bij een van deze partners de melding "Foutief geslacht in relatie nummer ..." verschijnen.

In de tekstuitvoer zal er bij de betreffende persoon een normale "Samenwonen" vermelding verschijnen als u tenminste de Datum of Plaats bij Samenwonen heeft ingevuld. Als u niets heeft ingevuld dan kan het zijn dat er "Gehuwd met" verschijnt. Dat is afhankelijk van de gekozen "Opgeslagen instelling" en kan in de lijst met "Opgeslagen instellingen" aangepast worden m.b.v. de INSERT-toets door onder de keuze "Genealogische afdrukopties instellen" de instelling van de optie "'relatie' i.p.v. 'gehuwd' indien huw. gegevens onbekend ?" te wijzigen.