Prev. Publicatie op CD-ROM Next

Dit artikel is ook verschenen in PRO-GEN-eralia en VVF Genealogie & Computer.

Publicatie op CD-ROM

In de nieuwe PRO-GEN 3.0 versie is het mogelijk om een PRO-GEN demoversie samen met uw genealogisch bestand op CD-ROM te verspreiden onder uw familieleden; dit als alternatief voor, of aanvulling op, een uit te brengen familieboek.

Hoe kunt u nu zo'n CD-ROM aanmaken ?

Stap 1 : Voorbereiden van het bestand

U moet eerst bepalen welke genealogische gegevens er op de CD-ROM moeten komen:

Nadat het bestand geexporteerd is moet de omschrijving nog aangepast worden (standaard staat hier nu 'Export vanuit PRO-GEN bestand ....').
Ga hiertoe naar de keuze 'PRO-GEN bestand kiezen' en druk op de regel waar het betreffende bestand staat op de F1-toets. U kunt dan de omschrijving aanpassen.
N.B. Laat hierbij de bestandsnaam ongewijzigd.

Sorteer het personenbestand en het relatiesbestand op de gewenste (alfabetische) volgorde.
Druk hiertoe in de betreffende lijst op de S-toets en kies via 'Opgeslagen sorteervoorwaarde' de gewenste volgorde.

Het is mogelijk om (net als bij het voorbeeldbestand) een tekst-bestand met extra informatie over het bestand, contactgegevens, copyright-meldingen e.d. toe te voegen.
Maak hiertoe een ASCII-tekst bestand met bijv. EDIT of NOTEPAD en sla dit op in dezelfde directory als uw bestand met dezelfde bestandsnaam en .DOC als extensie. Als dit bestand aanwezig is verschijnt er een extra keuze 'Informatie over dit bestand' in het hoofdmenu.

Stap 2 : Maak een backup van dit bestand

Maak een backup van dit bestand.
Kies hiervoor "PRO-GEN Hulpprogramma's", "Backup / Restore", "Backup huidig" en kies drive A: als bestemming voor de backup.
Bewaar deze backup zodat u daar later ook nog op terug kan grijpen.

Stap 3 : Installeer een demo-versie van PRO-GEN

Nu moet er een demoversie van PRO-GEN worden geïnstalleerd. Dit mag uiteraard niet in dezelfde directory als uw huidige PRO-GEN versie. We kiezen daarvoor de directory C:\PGDEMO.
Start het SETUP programma vanaf de PRO-GEN CD-ROM (dit gaat meestal automatisch als u de CD in de CD-ROM speler legt). Kies "Nederlands" en dan "Start installatie". Daarna wordt gevraagd of u iets wilt wijzigen aan de getoonde standaarddirectory C:\PG30. Hier moet u JA antwoorden en dan C:\PGDEMO invullen.
Bij de vraag of u eigen instellingen uit 2.3c wilt overnemen geeft u NEE als antwoord.

Stap 4 : Inrichten van de PRO-GEN demo-versie

Start de zojuist geïnstalleerde demo-versie.
U moet hiervoor op PRO-GEN.EXE in de C:\PGDEMO directory dubbel-klikken vanuit Windows verkenner; want er zijn geen aparte pictogrammen voor deze demo-versie aangemaakt.

Restore het gemaakte backupbestand.
Kies hiervoor "PRO-GEN Hulpprogramma's", "Backup / Restore", "Restore bestanden" en kies drive A: als bron. Daarna verschijnt de naam van het bestand met daarachter NEE. Ga met de pijl-toetsen omhoog en zorg dat er achter het bewuste bestand JA komt te staan. Kies dan 'Invoer akkoord'. De vraag of u nog iets wilt veranderen beantwoord u met NEE want het is de bedoeling dat het bestand in de C:\PGDEMO\NL\DATA directory gaat komen.

Compileer de uitvoerdefinities voor de gewenste uitvoertalen.
Als uw familieleden wellicht een andere uitvoertaal dan Nederlands willen gebruiken, of als er een andere dan de standaard PG30-1.DEF opmaak is gebruikt, kies dan "PRO-GEN Hulpprogramma's", "Overige", "Compileer alle VTX" en kies de gewenste uitvoertaal.
Dit dient u voor elke gewenste uitvoertaal een keer te doen.
Vergeet niet om als laatste de uitvoertaal Nederlands te kiezen; zodat dit de standaardinstelling wordt op de CD-ROM.

Verander de volledige pad-aanduiding in een relatieve pad-aanduiding m.b.v. een editor.
In een drietal bestanden staan nu namelijk bestanden of directories die beginnen met C:\PGDEMO\NL\..... Dit moet gewijzigd worden in een relatieve pad-aanduiding omdat een CD-ROM drive altijd een andere driveletter zal hebben en dit ook niet bij iedereen D: zal zijn.
Hiervoor moeten in de volgende drie bestanden de tekst C:\PGDEMO\NL\ geheel worden weggehaald (inclusief de backslash na NL) :
   C:\PGDEMO\NL\PRO-GEN.CFG       (regels 6, 12 en 60)
   C:\PGDEMO\NL\PRO-GEN.CAT
   C:\PGDEMO\NL\DATA\naam.DEF
      (waarbij 'naam' de bestandsnaam van uw PRO-GEN bestand is).

Stap 5 : De CD-ROM aanmaken

U kunt nu de gehele directory C:\PGDEMO inclusief subdirectories op de CD gaan plaatsen m.b.v. de software die u normaal gebruikt om CD's te branden.

Als u wilt dat de CD automatisch start bij het inleggen in het CD-ROM station dan moet u een bestand AUTORUN.INF aanmaken in de hoofddirectory van de CD-ROM. De inhoud van dat bestand moet zijn :

    [autorun]
    open=\PGDEMO\START.BAT
Tevens moet u dan een bestand START.BAT aanmaken in de PGDEMO directory. De inhoud van dit bestand moet zijn :
    @ECHO OFF
    CD \PGDEMO
    PRO-GEN

Als de CD niet automatisch hoeft te starten, vergeet dan niet om instructies bij te sluiten voor het starten van PRO-GEN.

Stap 6 : De CD-ROM testen

U dient de CD-ROM te testen op een PC waarop geen PRO-GEN geïnstalleerd is. Als u zo'n PC niet beschikbaar heeft kunt u natuurlijk ook tijdelijk even uw PG30 directory hernoemen.

Kanttekeningen

Men zal vanaf deze demo-versie niet kunnen printen, behalve met de Print-Screen toets.
Het is mogelijk een speciale Read-only licentie aan te schaffen waarmee er wel geprint kan worden.
Uiteraard kunt u op de CD-ROM wel één of meerdere tekstuitvoeren in MS-WORD en/of WP formaat plaatsen zodat uw familieleden deze uitvoer via hun tekstverwerker kunnen afdrukken.
Ook kan het leuk zijn op de CD-ROM één of meerdere HTML-uitvoeren te plaatsen die men dan met behulp van Internet Explorer of Netscape op de eigen PC kan bekijken en afdrukken.

De data op deze CD is niet beveiligd. Welliswaar kan men bij gebruik van de CD-ROM geen wijzigingen in de data aanbrengen. Ook als het bestand naar de harddisk gekopieerd wordt zal het met de demo-versie niet te wijzigen zijn. Maar als de gebruiker van de CD-ROM zelf ook PRO-GEN aanschaft zal hij/zij het bestand op de harddisk wel kunnen wijzigen en ook kunnen printen.