Prev. Uitvoer in HTML formaat Next

Dit artikel is ook verschenen in PRO-GEN-eralia en VVF Genealogie & Computer.

PRO-GEN 3.0 HTML-uitvoer : ook zonder Internet bruikbaar

In de nieuwe PRO-GEN 3.0 versie is de zogenaamde HTML-uitvoer sterk verbeterd. HTML is het bestandsformaat waarin de informatie van een Internet homepage wordt opgeslagen.
N.B. Ook als u geen Internet gebruikt kan de HTML-uitvoer vaak toch nuttig zijn; want als u over Windows 95 of Windows 98 beschikt, dan is meestal standaard het programma "Internet Explorer" beschikbaar om hiermee de HTML-bestanden te kunnen inzien en afdrukken. Uiteraard is dit ook mogelijk als u "Netscape Navigator" of een andere zogenaamde "browser" gebruikt.

U kunt bijna alle soorten PRO-GEN uitvoer als HTML-bestand laten uitvoeren, echter bij lijsten en grafische schema's moet u er rekening mee houden dat de lijntekens in HTML niet bestaan en door PRO-GEN automatisch worden omgezet in -, | en + tekens.

Er zijn echter twee soorten uitvoer waarin speciale aanpassingen en uitbreidingen voor de HTML-uitvoer zijn gemaakt :
- standaard tekstuitvoer van bijv. een kwartierstaat of een parenteel
- kwartierbladen

Hierbij worden de normale vet- en cursief-teksten gebruikt zoals die ook bij uitvoer op papier verschijnen en worden er bij verwijzingen zogenaamde 'links' of 'hypertekstkoppelingen' aangebracht waarop met de muis geklikt kan worden om die betreffende persoon te bereiken. Tevens wordt er een namenindex aangemaakt waarmee eenvoudig een bepaalde persoon in de uitvoer opgezocht kan worden.

Het maken van een parenteel-tekstuitvoer in HTML-formaat

Kies uit het hoofdmenu "parenteel" en kies een stamvader voor de te maken parenteel tekst.
Stel hierna in het "instellingen" scherm als volgt in :
- Soort uitvoer : Tekstuitvoer & diversen
- Uitvoerdefinitie : Standaard parenteel/genealogie uitvoer
Na het kiezen van "Invoer akkoord" verschijnt vervolgens het "Uitvoermenu". Hier dient u eenmalig onder "Schijfuitvoer stuurprogramma" te kiezen voor "HTML".
Kies nu "Uitvoer naar schijf". Nadat er gemeld is hoeveel personen er gevonden zijn dient u de aan te maken bestandsnaam in te vullen. In dit voorbeeld plaats ik dit bestand op een diskette. Stopt u een lege diskette in het diskettestation en typ dan als bestandsnaam in A:\PAR.HTM
Kies vervolgens uit de opgeslagen instellingen de regel "*Parenteel/genealogie-uitvoer met terugverwijzingen (t.b.v. HTML)". Deze instelling zorgt ervoor dat er niet alleen van ouder naar kind geklikt kan worden, maar dat er ook een terugverwijzing van het kind naar de ouders komt.
Na het genereren van deze tekstuitvoer verschijnt er een scherm waarin de bestandsnamen gevraagd worden van een aantal bestanden die nodig zijn om de tekstuitvoer gezamenlijk met een namenindex te laten zien.
Deze namen laten we nu nog even ongewijzigd en drukken dus op "Invoer akkoord".
Nu verschijnt er nog een scherm waarin getoond wordt welke bestanden er zijn aangemaakt en worden er tips gegeven over het "uploaden" naar het Internet en de koppeling aan uw homepage.

De HTML-uitvoer is nu klaar. U kunt nu Internet Explorer of Netscape starten en daar via "Bestand/File", "Openen/Open/Open page", "Bladeren.../Browse.../Choose File..." de diskette kiezen. U ziet daar de 5 genoemde bestanden staan. Het is de bedoeling om frame2.htm of frame3.htm te openen. Als u nu frame2.htm opent ziet u een dergelijk resultaat.

Voorbeeld HTML-uitvoer parenteel
Hierin is de aangemaakte tekstuitvoer in het rechter deel zichtbaar, waarbij er van ouder naar kind en omgekeerd geklikt kan worden. In het linker deel is de namenindex zichtbaar. Als u frame3.htm opent verschijnt daarboven nog een klein venster met de beschikbare beginletters.
In de namenindex komen sommige namen meerdere keren voor. Dit gebeurt als er meerdere personen met dezelfde voor- en achternaam in de parenteel voorkomen. Als dit in uw geval erg vaak voorkomt is het wellicht handig om in PRO-GEN in te stellen dat de geboorte- en overlijdensdatum bij de namenindex vermeldt moet worden. Dit kunt u doen door in de lijst met opgeslagen instellingen op de INSERT-toets te drukken en dan bij "Algemene afdrukopties instellen" de optie "WP/RTF-index (1=geen,2=an,3=an+vn,4=an+vn+g,5=an+vn+g+o)" op 5 in te stellen.

Het maken van kwartierbladen in HTML-formaat

Het aanmaken van kwartierbladen in HTML-formaat gaat op dezelfde wijze als hiervoor bij parenteel beschreven. U dient dan uiteraard "kwartierstaat" te kiezen en de proband aan te wijzen. Stel hierna het "instellingen" scherm als volgt in :
- Soort uitvoer : Tekstuitvoer & diversen
- Uitvoerdefinitie : Kwartierbladen voor HTML
Kies als naam voor het uitvoerbestand A:\KWART.HTM en gebruik hiervoor een andere diskette dan in het voorgaande voorbeeld. Ook in de volgende schermen kunt u de standaard-keuzes gebruiken.
Als u nu weer het bestand frame2.htm opent ziet een dergelijk resultaat.
Voorbeeld HTML-uitvoer kwartierbladen
Hierbij zijn in het rechter deel meerdere kwartierbladen gemaakt die onderling gekoppeld zijn. Als er van een blad een vervolgblad is kunt u op de betreffende naam in de bovenste generatie klikken om van deze persoon het kwartierblad te zien. Omgekeerd kunt u (behalve bij het eerste blad) op de onderste persoon klikken om naar het kwartierblad te gaan waaruit deze persoon afkomstig is.
Het klikken op een naam in de namenindex brengt het kwartierblad in beeld waarin deze persoon genoemd staat.

Deze kwartierbladen kunt u vanuit Internet Explorer/Netscape ook afdrukken waarbij ervoor gezorgd is dat een kwartierblad niet verdeeld wordt over een paginagrens.
Deze HTML-kwartierbladen zijn goed bruikbaar als alternatief voor de, toch wat moeilijker te maken, kwartierbladen via WP/MS-WORD.

Aandachtspunten bij HTML-uitvoer

Aanpassen van de HTML-uitvoer aan eigen wensen

Voor de technici onder u is ons motto "Genealogie à la Carte" ook hier weer van toepassing.
De HTML-uitvoer maakt gebruik van zogenaamde template-bestanden. Deze zijn opgeslagen in de PG30\NL directory en hebben .PTM als extensie.
De 6 meegeleverde PTM bestanden bevatten standaard HTML-code met daarin tevens PRO-GEN codes die tijdens de uitvoer ingevuld zullen worden. Deze PRO-GEN codes beginnen altijd met een #-teken en eindigen op een !-teken. Hiermee kan elke VTX-functie en elk veld uit het bestand gebruikt worden in zo'n template. Dit staat uiteraard beschreven in de technische documentatie.

Stel dat u bijvoorbeeld achter al uw PRO-GEN HTML-uitvoer een bepaalde achtergrond wilt gebruiken dan kunt u dat doen door in het HTMLHEAD.PTM bestand de HTML-codes bij BODY ... aan te passen.
In het vervolg zal dan elke aangemaakte HTML-uitvoer deze achtergrond gebruiken.

Als uw homepage klaar is, kunt u een verwijzing naar uw homepage laten maken door uw homepage aan te melden op de PRO-GEN homepage ( www.pro-gen.nl ). Ook kunt u daar voorbeelden vinden van de HTML-uitvoer en andere informatie, veelgestelde vragen en tips m.b.t. PRO-GEN.