Prev. Markeren en grafische schema's Next

Dit artikel is ook verschenen in PRO-GEN-eralia.

Markeren en grafische schema's

Door het maken van enkele nieuwe blokdefinities is het mogelijk om in het grafische schema van kwartierstaat of genealogie/parenteel bepaalde personen duidelijk zichtbaar te maken.
In dit voorbeeld worden de gemarkeerde personen vet afgedrukt (op het beeldscherm in andere kleur) en de niet gemarkeerde personen normaal. Het is echter ook mogelijk hiervoor andere varianten te bedenken; bijv. onderstreept of schuinschrift en a.d.h.v. selectie i.p.v. markering.

Markeren

U kunt in de personenlijst personen handmatig markeren m.b.v. de spatiebalk of de *-toets.
Echter u kunt ook markeren door op de A-toets te drukken en dan bijvoorbeeld via "Voorbeeldscherm" of via "Gerelateerde personen" een aantal personen laten markeren.
De markeringen zijn zichtbaar als sterretje aan de linkerzijde van het scherm en aan de andere kleur van de betreffende regel.

Aanpassen van een blokdefinitie

Als voorbeeld geef ik het aanpassen van een blokje voor kwartierstaat weer. Voor genealogie/parenteel gaat het op dezelfde wijze.

U kunt deze nieuwe blokdefinitie nu gaan gebruiken. Zet hiertoe in de personenlijst eerst de eventuele aanwezige markeringen uit door tweemaal op de A-toets te drukken.

Toepassingen

Als u nu in de personenlijst op de A-toets drukt kunt u m.b.v. "Voorbeeldscherm invullen ..." alle personen met een bepaald beroep markeren. Zo ziet u in kwartierstaat direct in welke lijnen bijv. de landbouwers zitten.

Als u met de A-toets via "Opgeslagen voorwaarden kiezen ..." alle personen markeert die ouder dan bijv. 80 jaar zijn geworden ziet u direct in het schema waar de 'sterke' takken zitten.

Plaats de aanwijsbalk op een van uw voorouders en laat met de A-toets via "Gerelateerde personen ..." alle personen markeren die afstammen van deze voorvader. In u kwartierstaat ziet u deze lijn(en) dan oplichten.
Dit is natuurlijk vooral bij kwartierherhaling interessant omdat er dan meerdere lijnen oplichten.

Zo zijn er nog diverse toepassingen te bedenken. Nadere informatie over de gebruikte IF$() en BOLD$() functies kunt u in de technische documentatie vinden vanaf bladzijde 20.