Prev. Tekst inlezen in PRO-GEN Next

Dit artikel is ook verschenen in PRO-GEN-eralia.

Tekst inlezen in PRO-GEN

Een regelmatig gestelde vraag van PRO-GEN gebruikers is, hoe ze een reeds ingetypte tekst over kunnen nemen in het info-veld van een persoons- of relatiekaart.

Dit kan op twee manieren; met behulp van een DOS-tekst bestand of door middel van 'knippen en plakken' in WINDOWS, waarbij de laatste het prettigst werkt.

Via een DOS-tekst bestand

Als u in bijv. WordPerfect 5.1 het gedeelte van de tekst, dat in het info-veld opgenomen moet worden, in een DOS-tekst bestand opslaat kunt u het later in PRO-GEN weer inlezen.

Dit is een vrij omslachtige methode als het om veel verschillende stukjes tekst gaat, want voor elk stukje tekst dat bij een andere persoon hoort, of in verschillende info-velden geplaatst moet worden moet een apart DOS-tekst bestand opgeslagen worden.
Zet in WP de tekst in een blok en druk op Ctrl-F4, 1, 2. Druk daarna op Shift-F3 en ENTER. De betreffende tekst staat nu in 'document 2' van WordPerfect. Druk nu op Ctrl-F5, 1, 1 en geef een naam aan de DOS-tekst (bijv. C:\TEMP\GEB1234.TXT voor tekst die straks bij persoon 1234 in het geboorte info veld geplaatst moet worden). Druk daarna op F7, N, J om terug te keren naar de originele tekst.
U kunt nu nog meerdere tekstdelen op deze manier opslaan.

Start nu PRO-GEN en ga naar het info-veld op de persoonskaart waarin de tekst moet verschijnen. Druk hier op Alt-F1 en kies "ASCII-bestand inlezen". Typ nu de volledige naam van het betreffende DOS-tekst bestand en de tekst verschijnt.

'Knippen en plakken' in Windows

Hiertoe moet de tekst in een Windows programma opgeroepen worden.
Daarnaast dient u PRO-GEN in Windows te starten zoals beschreven in de documentatie op blz. 7. U kunt nu met de Alt-ENTER toets PRO-GEN in een venster tonen, en met de muis zodanig plaatsen dat zowel de genoemde tekst als PRO-GEN zichtbaar zijn. Hiertoe moet u misschien het lettertype van het PRO-GEN venster iets kleiner instellen m.b.v. Alt-spatiebalk (of klik op het blokje linksboven aan het venster), keuze "Lettertype..." (6*8 of 8*8 geeft op mijn monitor een goed leesbare kleine letter).

U bent nu gereed om te gaan kopiëren. Markeer met de muis in de tekst het te kopiëren gedeelte ('een blok trekken') en druk op Ctrl-C om dit naar een tijdelijke buffer te kopiëren. Klik nu een keer met de muis op het PRO-GEN venster en ga naar het info-veld waar de tekst geplaatst moet worden. Druk hier op Alt-Spatiebalk, kies onderdeel "Bewerken" en kies "Plakken".
De tekst zal nu verschijnen. U kunt nu direct een volgend blok tekst markeren en op dezelfde manier kopiëren, zonder dat er steeds een tussenbestand nodig is.

U moet opletten of tekens met accenten e.d. goed overkomen. Deze tekens zijn in DOS en Windows helaas verschillend en zullen via deze weg vaak niet goed overgenomen worden.
Dit moet u in PRO-GEN dan maar verbeteren (met de Ctrl-A-toets).