Prev. Aanpassingen voor PRO-GEN Next

PRO-GEN wordt regelmatig bijgewerkt om foutjes op te lossen en nieuwe functies toe te voegen. U kunt de laatste versie 3.51 downloaden via deze pagina. Deze bevat ook alle eerdere wijzigingen.

N.B. Onze updates blijven gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor onze inspanningen is natuurlijk altijd welkom op NL90 ABNA 0593 5224 43 t.n.v. J. Mulderij en D.J. Scholte in ‘t Hoff, Markelo.

De wijzigingen in versie 3.51 zijn hieronder opgesomd. Informatie over de wijzigingen in eerdere versies is op een aparte pagina vermeld. Deze informatie is ook binnen PRO-GEN op te roepen onder 'Documentatie'.

Installatie

U kunt versie 3.51 eenvoudig installeren door uw bestaande PRO-GEN te overschrijven met de nieuwste versie.
Het installatieprogramma is zo gemaakt dat uw genealogische gegevens, uw licentie-gegevens en de meeste PRO-GEN instellingen behouden blijven. Echter het blijft natuurlijk wel verstandig om een backup te hebben van uw PRO-GEN bestanden en van eventuele wijzigingen die u zelf heeft aangebracht in de programma-bestanden.

 
PRO-GEN 3.51
09-02-2022
12.929.368 bytes
  • Klik hiernaast op het bestand om het downloaden te starten.
Microsoft Edge
Microsoft Edge
downloaden met Edge
  • Klik rechtsboven op 'Open file' bij setup-pg351-nl.exe.
Google Chrome
Chrome
downloaden met Chrome
  • Onderin Chrome verschijnt een waarschuwingsbalk. Kies 'Behouden'.
  • Klik op het pijltje achter setup-pg351-nl.exe en kies 'Openen'.
Mozilla Firefox
Firefox
downloaden met Firefox
  • Kies in Firefox 'Bestand opslaan' en kies dan een map om het bestand in op te slaan.
  • Blader in Windows Verkenner naar de gekozen opslagmap en dubbelklik op bestand setup-pg351-nl.exe.
installatie
  • Op Windows Vista, Windows 7, 8, 10 en 11 dient u toestemming te geven om dit programma uit te voeren.
  • Kies in het installatieprogramma de map waar PRO-GEN nu is geinstalleerd.
  • Er verschijnt een melding dat de aangegeven map al bestaat. Kies 'Ja' om deze map toch te gebruiken.

Korte beschrijving van de wijzigingen in versie 3.51

*** wijzigingen in versie 3.51 d.d. 08-02-2022 **************************************
- Aanpassingen voor gebruik met Windows 11.
- Algemeen: De naam 'directory' aangepast naar 'map'.
- Opmaakdefinitie: Nieuwe PG35-2.DEF toegevoegd met daarin ruimte voor E-mail bij de adres-gegevens.
- Opmaakdefinitie: In PG35-1.DEF en PG35-2.DEF bij geslacht ook letter X toestaan.
- Backup: Bij een lege map naam werd er geen foutmelding getoond.
- Backup: Er mag nu een VTX-expressie ingevuld worden als map naam. Bijvoorbeeld:
    "G:\PGBACKUP\"+DATE$
    om het Backup bestand op te slaan in een submap op datum.
- Cirkeldiagram: De optie 'als wimpel weergeven' is niet meer beperkt tot 7 generaties per blad, maar werkt nu t/m 10 generaties per blad.
- Tekstuitvoer: De uitvoer van kinderen is aangepast zodat de volgorde bij voor-kinderen klopt.
- Tekstuitvoer: Als een index-type met jaartallen gekozen is, worden 'voor' en 'na' nu met < en > teken getoond, i.p.v. een ± teken.
- RTF-uitvoer: Het gebruik van paginanummers kan nu ingesteld worden in het formulier keuzescherm.
- RTF-uitvoer: De paginaverwijzingen zijn nu aanklikbaar; ook na opslag in PDF.
- De puntgrootte bij 'Venstergrootte aanpassen' kan nu van 5 tot 72 ingesteld worden.
- Menukeuze 'DOS programma starten' heet nu 'CMD programma starten'.
- Via 'CMD programma starten' kan men nu de PRO-GEN on-line hulp software downloaden en starten. Bij vragen of problemen kunnen de makers of de helpdesk u vragen deze software te starten zodat ze op uw PC kunnen meekijken om te proberen het probleem op te lossen.
- Macro's: Startoptie /MACRO= toegevoegd om bij het starten van PRO-GEN direct een macro op te starten.
- VTX: commando SET LASTCHAR= toegevoegd (zie Technische documentatie).
- Bij openen van de uitvoer in het HTML Verzamelindex programma staat de aanwijsregel op het zojuist aangemaakte bestand.
- GEDCOM Export: Instellen van de te gebruiken tekenset aangepast. Deze instelling gaat niet meer via 'geavanceerde opties' maar heeft een eigen keuzemenu.
- GEDCOM Export: Tekenset UTF-8 toegevoegd. Dit is tevens de vaste standaard keuze.
- GEDCOM Import: Nieuwe instelling toegevoegd: 'TYPE als NOTE behandelen (behalve bij MARR/EVEN)'.
- HTML/CSS uitvoer: Bij bronvermeldingen die met HTTP beginnen wordt in de tekstuitvoer deze bron als een aanklikbare link uitgevoerd.
- HTML/CSS uitvoer: Bij uitvoer naar de zoekmap die in de HTML Verzamelindex is ingesteld, heeft u nu de keuze om de gemaakte uitvoer al dan niet toe te voegen in de bestandenlijst van de HTML Verzamelindex en om het bestand te openen via de browser of via de Verzamelindex.
- Schijfuitvoer driver 'UTF-8 tekstbestand (met BOM)' toegevoegd. BOM = 'Byte Order Mark'.
- Bij FAMILY.VTX worden nu de getuigen bij het huwelijk toegevoegd.
- De 20 teksten in de tijdelijke buffer blijven nu bewaard na afsluiten van het programma.
- Import/Export: De invoervelden voor de bestandsnaam laat nu langere teksten toe.
- Functies MARKED() en SELECTED() sneller gemaakt.

- Bij gebruik van een 'andere datumopmaak' werkte de privacy-optie niet correct.
- Fout in uitvoer bij ontbrekend Patroniem-veld opgelost.
- AFSTAM2 gaf een foutmelding bij een [privacy] persoon.
- Algemene tekstuitvoer gaf een foutmelding als het bestand geen relaties-tabel had.
- 'Controleer de programmabestanden' werkte niet meer.
- KW-HTML uitvoer gaf geen gegevens vanaf generatie 2.
- Een voettekst bij het cirkeldiagram werkte alleen als deze tussen dubbele aanhalingstekens stond.
- Het bladeren met PgUp/PgDn in de werklijst was langzamer omdat de pagina altijd helemaal afgemaakt werd. Dit werkt nu weer als voorheen.
- Als het persoonnummer van een ouder groter dan 214748 was, werkte de verwijzing 'zoon van. of 'dochter van' niet meer correct.
- HUWBLD: in het gezinsblad ontbraken de voornamen van man en vrouw.
- Backup: Als er meerdere sessies van PRO-GEN tegelijkertijd draaien, kon een incompleet backupbestand ontstaan als een backup werd gemaakt van het bestand dat in de andere sessie open stond. Nu volgt er in zo'n situatie een foutmelding en wordt dat bestand overgeslagen.
- Macro's: Als bij het opnemen van een macro het programma werd afgesloten, werd de macro niet opgeslagen.
- Tekstuitvoer: De optie 'Bij kinderen met verwijzing alle gegevens afdrukken?' werkte niet altijd goed.
- Tekstuitvoer: De optie 'Achter generatienummers vooroudertekst vermelden?' in 'opgeslagen instellingen' had standaard nog geen waarde.
- Relatieschema: Bij vasthouden van de pijltjestoets naar rechts om door de kinderen te bladeren, versprong het schema soms naar een hogere generatie.
- PRO-GEN Export: In het koppelingen scherm stonden de gegevens niet recht onder elkaar.
- Update opmaak: Als het bestand niet in de DATA map stond, werd het nieuwe bestand naar de DATA map verplaatst.
- Een grafisch schema van een kwartierstaat met alleen het recordnummer werkte niet naar fileviewer.