Prev. Genealogisch onderzoek Next

Tijdens uw genealogisch onderzoek kunt u met behulp van PRO-GEN de reeds gevonden gegevens op eenvoudige manier invoeren in een persoonskaart, waarbij u ook veel aanvullende gegevens vast kunt leggen zoals bijvoorbeeld roepnaam, titel, bronvermelding, aktenummer, bronteksten, getuigen, vrije teksten tot 64000 tekens per stuk, enz.
U kunt selecties maken aan de hand van elk in het bestand opgenomen gegeven, of combinatie van gegevens. Zo kunt u naast de gebruikelijke selecties op bijv. achternaam of geboortedatum ook op eenvoudige wijze veranderingen in achternaam, mogelijke patroniemen, doodgeboren kinderen, ongehuwde moeders en dergelijke opsporen. Ook kunnen alle voorouders, nakomelingen, bloedverwanten of gerelateerden van een persoon worden geselecteerd.
U kunt sorteren op elk willekeurig gegeven uit het bestand. Binnen een gesorteerde lijst kan snel naar een bepaalde persoon gesprongen worden aan de hand van bijv. achternaam en voornaam.
U kunt een grafisch relatieschema oproepen waarbij er eenvoudig door dit schema kan worden bewogen. Vanuit dit schema kunnen de gegevens worden gewijzigd of toegevoegd.
Met behulp van de controle optie kunt u uw gegevens laten controleren op diverse logische fouten, zoals fouten in de volgorde van datums of het voorkomen van dubbele personen.
Via het standaard GEDCOM protocol kunt u gegevens met andere genealogische programma's uitwisselen.