Prev. Persoonskaart Next

In deze kaart kunt u de genealogische gegevens van een persoon invoeren. Er bestaat ook nog zo'n kaart met de relatiegegevens, waarin o.a. Samenwonen, Ondertrouw, Wettelijk huwelijk, Kerkelijk huwelijk en Scheiding vastgelegd kunnen worden.
Het invoeren van nieuwe kaarten en wijzigen van bestaande gaat het eenvoudigst vanuit het relatieschema.

De info- en tekst-velden kunnen per stuk 64000 tekens vrije tekst bevatten.

Deze kaart kan m.b.v. de Shift-F1 toets omgeschakeld worden tussen de volledige kaart en een ingekorte kaart waarin enkel de meest gebruikte velden nog zichtbaar zijn. Met deze ingekorte kaart kan overzichtelijker gewerkt worden.
voorbeeld ingekort invoerscherm

Zodra er extra gegevens nodig zijn kan er met Shift-F1 omgeschakeld worden naar de uitgebreide kaart waarin allerlei extra velden zichtbaar zijn.
voorbeeld invoerscherm