Prev. De filosofie achter PRO-GEN Next

Het programma PRO-GEN is geschreven als een open systeem door de veranderlijke gegevens onder te brengen in aparte hulpbestanden. Dit betekent dat een ondernemend computergebruiker op diverse punten wijzigingen aan kan brengen. Zo kan men de indeling van lijsten en grafische schema's wijzigen en eigen selectievoorwaarden toevoegen. Zelfs de opmaak van de invoerschermen kan worden gewijzigd door er bijvoorbeeld nieuwe velden aan toe te voegen !
Vandaar het motto : Genealogie à la Carte

Echter ook voor de beginnende computergebruiker is het programma zeer geschikt, doordat er voor alle normale genealogische functies voldoende voorgeprogrammeerde instellingen meegeleverd zijn.
De bediening van PRO-GEN gaat met behulp van overzichtelijke menu's waarmee de diverse keuzes worden geactiveerd.
Het invoeren van de genealogische gegevens gebeurt in persoons- en relatiebladen die u op eenvoudige wijze op uw beeldscherm kunt bewerken.
Bij het invoeren vanuit het relatieschema worden de relaties automatisch gelegd. U geeft alleen maar aan of u een vader, moeder, kind of partner aan het schema wilt toevoegen.
U kunt de documentatie van PRO-GEN binnen het programma op het scherm bekijken, doorzoeken op trefwoorden en eventueel afdrukken.
De opmaak van alle (hulp)bestanden is in een aparte technische documentatie beschreven.