Prev. Boek 'Stamboomonderzoek' Next

Het boek 'Stamboomonderzoek, Genealogie en de PC' is in 1994 geschreven door Akki Holla a.d.h.v. de Beta-versie van PRO-GEN 2.3a.
Dit boek is door uitgeverij SYBEX uitgegeven en was voor Hfl. 49,-- / Bfr. 980 te koop in de boekhandel en via de PRO-GEN auteurs.
De eerste druk is verschenen in december 1994; de licht herziene tweede druk in maart 1995 en de derde druk in februari 1996.
Dit boek is al geruime tijd overal uitverkocht.

Het programma is intussen verder ontwikkeld waarbij versies 2.3b, 2.3c, 3.0a, 3.0b, 3.20, 3.21, 3.22 en PRO-GEN 3.50 zijn verschenen.
De wijzigingen en nieuwe functies in deze versies maakten dat dit boek niet meer geheel in overeenstemming was met deze nieuwere PRO-GEN versies.

Er was gepland dat een nieuwe versie van dit boek in december 1999 klaar zou zijn, maar door omstandigheden is dat niet gelukt.
Akki heeft vanwege zijn drukke baan aangegeven niet in de gelegenheid te zijn het boek aan te passen.
Daarna is er door twee andere auteurs begonnen aan een nieuw boek over PRO-GEN 3.0a, maar door faillissement van uitgeverij SYBEX is dit helaas niet afgemaakt.

Er is dus voorlopig geen opvolger van dit boek te verwachten.
Uiteraard blijft de in PRO-GEN aanwezige handleiding wel beschikbaar.