Prev. FAQ : veel voorkomende vragen over PRO-GEN Next

Hulpprogramma's

Van een backupdiskette wordt maar de helft gebruikt.


Dit is een standaard instelling van het programma. Standaard is het zodanig ingesteld dat er bij een backup ruimte vrijgehouden wordt voor een volgende backup.
De eerste keer (bij een lege diskette) wordt er een *.LZH backupbestand aangemaakt (bij meerdere diskettes *.PB1, *.PB2 enz.). Dit is een gecomprimeerd bestand waarin alle gegevens zijn opgeslagen.
De tweede keer wordt het *.LZH bestand hernoemd naar *.BAK (bij meerdere diskettes *.BK1, *.BK2 enz.) en wordt er een nieuw *.LZH bestand op de diskette toegevoegd.
Elke volgende keer wordt het *.BAK bestand gewist, het *.LZH bestand hernoemd naar *.BAK en een nieuw *.LZH bestand toegevoegd.
Hierdoor zijn er dus twee backup's beschikbaar op de diskette : *.LZH of *.PB* is de laatste backup en *.BAK of *.BK* is de voorgaande backup.
Dit geeft nog wat extra veiligheid. Bij het terugzetten via "PRO-GEN Hulprogramma's" onderdeel "Restore bestanden" krijgt men de keuze of evt. die oudere versie teruggezet moet worden.

Bij "Instellingen wijzigen" onderdeel "Globale opties" kan de optie "ruimte vrijhouden voor volgende backup" ingesteld worden. Als u deze op NEE insteld, wordt de gehele diskette gebruikt en is er dus geen vorige backup beschikbaar.

Hoe kan ik de omschrijving van een PRO-GEN bestand aanpassen?


Ga in de lijst met PRO-GEN bestanden op de betreffende regel staan en druk op F1.
U kunt dan bij "Omschrijving" de tekst aanpassen en daarna met de Escape-toets terug naar de lijst. Bij het verlaten van de lijst zal er gevraagd worden of u de wijzigingen op wilt slaan.
N.B. Laat de bestandsnaam ongewijzigd; anders wordt uw bestand onbereikbaar.

Ik kan geen PRO-GEN backup op een CD-R maken.


Het maken van een backup rechtstreeks op CD kan meestal niet zomaar.
Standaard kan een CD-R / CD-RW niet rechtstreeks beschreven worden. Enkel vanuit een 'brand'-programma als Nero / EasyCD o.i.d. kan er dan informatie op de CD geplaatst worden. In zo'n situatie kan je ook vanuit WORD niet rechtstreeks op die CD opslaan; en dan kan PRO-GEN dat dus ook niet.
Soms wordt er software zoals DirectCD / PacketCD / SmartCD geinstalleerd (wordt vaak bij de brander geleverd) waarmee de CD-R / CD-RW wel rechtstreeks beschreven kan worden. Als er twijfel is of deze software aanwezig is, probeer dan in WORD eens een document op te slaan rechtstreeks op die CD. Pas als dat lukt, dan kan de CD ook vanuit PRO-GEN gebruikt worden voor het archiveren door bij 'Vrij te kiezen directory' de betreffende schijfaanduiding op te geven.

Zie ook het artikeltje 'Archiveren op CD-RW' op de PRO-GEN homepage onder 'Support' / 'Tips en trucs'.

Overigens is het maken van een backup op een USB-memory-key een stuk handiger dan op een CD. Ook daarover staat er een artikel op de PRO-GEN homepage.
Let even op welke schijf-letter de USB-stick krijgt toegewezen. Die letter moet ook als 'Drive ..' in het lijstje bij Backup/Restore verschijnen.